Gemina Termix Logo

Bæredygtighed

Med vores ESG-strategi sætter Gemina Termix fokus på at levere intelligente løsninger med henblik på at fremme bæredygtighed inden for opvarmning.

Vores målsætning

Hos Gemina Termix er vi vores ansvar bevidst, og vi forstår vigtigheden af, at vi gør vores for at beskytte miljøet, særligt i en tid hvor klimaforandringer og ressourceforvaltning er centrale udfordringer. Derfor bestræber vi os på at tænke bæredygtige hensyn ind i alle aspekter af vores forretning. 

Vores fjernvarmeunits er designet med henblik på at reducere CO2-udledningen og energiforbruget i produktets levetid. Vi har fokus på at anvende så få materialer og optimale produktionsmetoder som muligt, ligesom vi hele tiden arbejder på at forbedre energieffektiviteten. Det er vores bidrag til at mindske virksomhedens og vores kunders aftryk. 

En grønnere branche
Certificeringer og politikker
Vores konkrete tiltag
Miljømæssig påvirkning (EPD)
Innovation
Fremtiden