Gemina Termix Logo

Fremtiden

Gemina Termix har forpligtet sig til at opnå CO2-neutralitet i sin globale drift inden 2030. Det understøtter vores ambition om at være med til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Science based targets (SBT)

Science Based Targets (SBT) definerer en række klare, målbare, handlingsrettede og tidsbegrænsede mål baseret på videnskab. De kan bruges til at reducere virksomhedens “fair share” af udledning i overensstemmelse med Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning med 1,5 grader over det pre-industrielle niveau. 

Science Based Target tager højde for tre forskellige typer udledninger:

Scope 1: Udledninger fra vores drift, såsom forbrænding af fossile brændstoffer og brug af køretøjer. 

Scope 2: Udledning fra indkøbt elektricitet og varme. 

Scope 3: Andre udledninger i vores værdikæde.

Vores klimamål

Gemina Termix´ klimamål er valideret af Science Based Targets initiativet (SBTi) og omfatter en reduktion af værdikædens emissioner med 15 % inden 2030. Derudover har vi et mål om at reducere emissionerne fra vores leverandørkæde med 25 % inden 2030. 

Gemina Termix har forpligtet sig til at reducere vores totale emissioner med 46,2 % inden 2030 i forhold til vores udledning i 2019. 

Grøn elektricitet

Gemina Termix har forpligtet sig til at købe 100% vedvarende elektricitet inden 2030, og siden 2021 har vi brugt CO2-neutral elektricitet gennem en indkøbskontrakt med vores el-leverandør (Power Purchase Agreement (PPA)). 

CO2-reduktion i tre trin (dekarbonisering)

Hos Gemina Termix arbejder vi på at reducere vores CO2-aftryk i tre trin: Reduce, Re-use og Re-source.

Reduce: Vi reducerer vores energiforbrug ved at installere energieffektive løsninger og maskiner, der kan yde mindst lige så meget, men med mindre energi. Reduce-tankegangen bruges også i vores produkter og produktionsfase, hvor vi har fokus på ikke at bruge mere materiale end nødvendigt samt at have et minimalt spild af råvarer i processen. 

Re-use: Vores mål er at genanvende overskudsvarmen fra produktionsmaskiner til at opvarme bygninger og på den måde opnå optimal udnyttelse af den brugte energi. 

Re-source: Vi udskifter de maskiner, der ikke benytter vedvarende energi med energirigtige alternativer.  

Fokus på produktets CO2-aftryk (Rethink, Reduce, Recirculate)

Når vi udvikler nye produkter, er det med fokus på at:

  • minimere CO2-aftrykket i forhold til eksisterende, tilsvarende    produkter
  • implementere den nyeste teknologi
  • sikre en bedre komfort for forbrugerne
  • sikre større effektivitet og dermed mindst muligt energiforbrug
  • optimere mængden af materialer og gå efter mere bæredygtige løsninger
  • sikre flest mulige genanvendelsesmuligheder efter endt produktlevetid