Beholderunit

Termix Beholderunit findes i flere forskellige størrelser med stor ydeevne og minimalt varmetab

Gemina Termix > Varer > Beholderunit

Beholderunit

Termix Beholderunit består af to varianter:

Termix BTD med direkte anlægsregulering består af en varmtvandsbeholder og en indbygget differenstrykregulator. Differenstrykregulatoren er en ventil, der er konstrueret til at reducere det varierende tryk i fjernvarmenettet til et lavt og stabilt driftstryk i varmeanlægget. Mulighed for shuntregulering (blandesløjfe), der gør det muligt at differentiere fjernvarmetemperaturen.

Termix BVX består af en varmtvandsbeholder, der producerer varmt vand, og en varmeveksler, der gør det muligt at adskille fjernvarmevandet fra anlægget og differentiere trykket. Den indbyggede ventil gør det muligt at differentiere fjernvarmetemperaturen.