Gemina Termix Logo

Reklamation

Her kan du finde relevant information omkring hvordan du skal forholde dig ved en reklamationssag, og hvordan vi kan hjælpe dig

Reklamation

Der kan ikke igangsættes arbejde af nogen art for Gemina Termix’ regning uden forudgående aftale. Reklamationsbehandling sker iht. gældende garantibetingelser. Problemfri reklamationsbehandling sikres ved accept fra Gemina Termix før arbejdet påbegyndes.

Afviklingen af en reklamationssag kan forløbe på følgende måder:

Gemina Termix udfører reklamationsafviklingen efter henvendelse og aftale med VVS-installatøren.
Gemina Termix aftaler med VVS-installatøren eller Energiværket, at de udfører reklamationsafviklingen for Gemina Termix’ regning til en fast aftalt pris. Det af Gemina Termix oplyste reklamationsnummer skal anføres på regningen og på de returnerede varer.

Læs mere om vores garanti her