Gemina Termix Logo

Certificeringer og politikker

For os er kvalitet et “must”. Kvalitetssikringen omfatter alle led i virksomheden, som har indflydelse på kvaliteten

Certificeringer og politikker

Hos Gemina Termix har vi stor fokus på kvalitet og miljø. På denne side kan du se vores certificeringer og politikker

Certificeringer

ISO 14001:2015 er et ledelsesværktøj til at håndtere og kontrollere miljøpåvirkninger, reducere ressourceforbruget og samtidig skabe overblik over miljøperformance for den enkelte virksomhed.

IATF 16949 er en overbygning til ISO 9001, og omfatter en kontinuerlig udvikling i kvalitetsstyringen hos den enkelte virksomhed, med fokus på forebyggelse.

ISO 9001 er et stærkt kvalitetsledelsessystem som benyttes til forretningsudvikling og optimering. Systemet giver en definition af processer, overvågning, evaluering og værdier.

ISO 45001 (tidl. OHSAS 18001) er en international standard, som har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø med løbende fokus på medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Politikker
Arbejdsmiljøpolitik

Vi beskytter sundheden og sikkerheden hos vores medarbejdere og andre interessenter og minimerer vores aktiviteters påvirkning af miljøet.

Det betyder, at vi:

  • Tilbyder en sikker og sund arbejdsplads og forebygger de negative effekter af arbejdet
  • Forebygger forurening og administrerer ressourcer på en effektiv måde
  • Sikrer overholdelse af forpligtelser og lovgivning
  • Etablerer målsætninger for at sikre fortsatte og målbare forbedringer
  • Handler præventivt ved at bruge en risikobaseret tilgang og omgående reagerer på hændelser
  • Udvikler og opretholder arbejdsmiljømæssige ledelsessystemer og certificeringer.
Kvalitetspolitik

Vi er kendt for fremragende kvalitet.

Det betyder, at vi:

  • støtter vores kunder i at opnå deres forretningsmål gennem forpligtende lederskab og en dygtig og yderst kompetent medarbejderstab.
  • Fremmer effektive og afstemte processer og løbende forbedrer disse for at forebygge fejl
  • Overholder lovmæssige krav og bestemmelser samt krav, der er aftalt med kunder og andre interessenter.
  • Sikrer ISO 9001-certificering og overholdelse af IATF 16949.