Gemina Termix Logo

Service

Gemina Termix’ servicepolitik har til formål at understøtte vores samarbejdspartnere med professionel rådgivning og opbakning

Service

Private forbrugere skal tage kontakt til egen VVS-installatør.

Slutbrugeren skal have en reel oplevelse af, at der bliver taget effektivt hånd om serviceproblemer, så tilliden til installatør og produkt fastholdes.

Opstår der behov for servicering, stiller Gemina Termix gratis vores omfattende produktviden til rådighed for VVS-installatører, så serviceopgaver kan løses gnidningsløst med så få omkostninger som muligt.

Opstår der – mod forventning kvalitets- eller funktionelle problemer med et Gemina Termix produkt inden for garantiperioden, er der tale om en reklamation. Reklamationer afvikles som beskrevet under punktet reklamation.

Godkendelse af kvalitetsledelsessystem 2019
Certifikat VVS-autorisation