Soloveksler

Gemina Termix Soloveksler gør det muligt at adskille fjernvarmevandet fra anlægget og differentiere trykket.

HjemSoloveksler

Soloveksler

Alle vores vekslere leveres med isolering.

Termix Soloveksler gør det muligt at adskille fjernvarmevandet fra anlægget og differentiere trykket.