Gemina Termix Soloveksler gør det muligt at adskille fjernvarmevandet fra anlægget og differentiere trykket.

HjemSoloveksler

Soloveksler

Alle vores vekslere leveres med isolering.