Gemina Termix Logo

Innovation

Hos Gemina Termix ved vi, at innovation og ressourcebesparende løsninger er afgørende for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

IME

Termix IME (Individuelt Miljøvenligt Energikoncept) er et komplet program af energioptimerede fjernvarmeunits, der er designet med fokus på mere bæredygtige løsninger. Vores IME-fjernvarmeunits opfylder således alle normkrav til isolering og vejrkompensering. Samtidig adskiller IME-systemet sig fra konventionelle femrørssystemer, fordi det kun bruger tre rør. Det reducerer ikke kun miljøbelastningen, men giver også energibesparelser til slutbrugeren. 

Læs mere om IME her.

Micro Plate-veksler

Micro Plate-veksleren har revolutioneret vekslerbranchen med sit innovative pladedesign, som – sammenlignet med det klassiske sildebensmønster – har 35% lavere tryktab og 10% bedre varmeoverførsel, hvilket optimerer flowhastigheden. Micro Plate-veksleren udnytter sit overfladeareal optimalt ved at lade vandet strømme mere jævnt. Den høje effektivitet og længere levetid er med til at reducere spild, hvilket resulterer i betydelige besparelser og et mindre CO2-aftryk. 

Termix TPV-regulator

Termix TPV-regulatoren sikrer høj komfort for forbrugeren og lav returtemperatur til værket. Den intelligente regulator reducerer brugsvandet i forhold til flow og temperatur, og den er uafhængig af varierende fremløbstemperaturer og differenstryk. Termix TPV yder maksimal komfort uden unødigt brugsvandsspild og minimerer energiforbruget. Når der ikke tappes, indstiller den indbyggende tomgangsfunktion sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur, så fjernvarmeunitten altid er klar til at producere varmt brugsvand. 

Termix TPV regulerer desuden brugsvandstemperaturen uden tilførsel af el i hele produktets levetid.