Gemina Termix Logo

Termix VVX

Termix VVX med TPV-regulator er en komplet og monteringsklar fjernvarmeunit til indirekte forsyning med indbygget vandvarmer og varmeveksler. Den kan anvendes i installationer, hvor eksisterende rør og radiatorer ikke tåler direkte fjernvarmeforsyning, eller hvor der stilles krav om indbygning af en varmeveksler. Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.

Passer sammen med

Produktbeskrivelse

Termix VVX med den intelligente TPV-regulator sørger for optimal komfort ved et minimalt forbrug af energi og bidrager dermed til en driftsøkonomi i topklasse.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix VVX er en komplet unit med vandvarmer, varmeveksler, styring, differenstrykregulator, pumpe, sikkerhedsventiler, trykekspansion m.m.

Den kan anvendes i installationer, hvor bestående rør og radiatorer ikke tåler direkte fjernvarmeforsyning, eller hvor der stilles krav om indbygning af en varmeveksler. Varmeveksleren yder sikkerhed for, at fjernvarmeforsyningen holdes adskilt fra den private varmeinstallation. Dermed sikres husstanden imod vandskader forårsaget af en læk af fjernvarmevand.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes brugsvand, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur, således at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand.

Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV-regulatoren og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer intelligentreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer og er desuden garant for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab både under tapning og i tomgangsfunktion.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand – også i perioder, hvor der ikke tappes.

Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj, samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.

Vejrkompensering

Med vejrkompensering kan varmeanlægget styres og overvåges optimalt. Uanset vejret udenfor reguleres varmeanlægget konstant ift. de valgte parametre og forhindrer dermed overforbrug. Regulatoren kan indstilles til spareperioder efter behov for at opnå yderligere besparelser.

Stilrent design

Isoleringskappens form er inspireret af det velkendte Termix kabinet i Jacob Jensen Design. Hvidt kabinet i Jacob Jensen Design kan tilkøbes.

Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.