Gemina Termix Logo

Termix VMTD Mini opbl. ISO

Termix VMTD Mini opbl. ISO med TPV-regulator er en komplet projektunit til direkte forsyning med blandekreds til rumvarmeanlæg og varmt brugsvand.

Den er udviklet til projekter i etageejendomme og egner sig på grund af sit kompakte design særdeles godt til skaktinstallation.

Produktbeskrivelse

Termix VMTD Mini opbl. ISO med TPV-regulator er en komplet unit til direkte forsyning med blandekreds til rumvarmeanlæg og varmt brugsvand i private hjem. Veksleren er udstyret med en differenstrykregulator, der sørger for et roligt flow i radiatorkredsen.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes brugsvand, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur.
Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV-regulatoren og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer intelligentreguleret brugsvand ved lave fremløbstemperaturer og er desuden garant for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Bedre afkøling

Denne fjernvarmeunit leveres med T16H+ pladeveksler og Termix TPV-regulator, der sammen skaber bedre afkøling på primærsiden.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand – også i perioder, hvor der ikke tappes.
Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj, samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.

Minimalt pladskrav

Termix VMTD Mini opbl. er en lille og kompakt løsning, der er særdeles velegnet de steder, hvor der er minimal plads f.eks. i etagebyggeri.
Kan desuden tilbydes med påbygget manifold til både brugsvand og varme, hvilket giver en komplet fuldisoleret skaktinstallation.
Den nemme montering og installation er ud over at være tidsbesparende også din sikkerhed for et perfekt og ensartet resultat.

Stilrent design

Isoleringskappens form er inspireret af det velkendte Termix kabinet i Jacob Jensen Design og reducerer varmetabet.