Gemina Termix Logo

Termix VMTD ISO

Termix VMTD ISO er en komplet og monteringsklar fjernvarmeunit til direkte forsyning af rumvarme og varmt brugsvand. Den komplette fuldisolering sikrer minimalt varmetab under tapning og i tomgangsfunktion. Leveres med T16H+ pladeveksler, der skaber bedre afkøling på primærsiden. Passer direkte sammen med Termix Fordelerunit. Iht. DS469 skal der monteres vejrkompensering på varmeanlæg. Denne fjernvarmeunit overholder kravene i DS452 til isolering og tilbydes i et nyt og forbedret design med plads  til elektronisk styring og måler i isoleringen.

Passer sammen med

Produktbeskrivelse

Termix VMTD ISO med den intelligente TPV-regulator sørger for optimal komfort ved et minimalt forbrug af energi og bidrager dermed til en driftsøkonomi i topklasse

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix VMTD ISO er en komplet unit til direkte forsyning af varme og varmt brugsvand i private hjem. Unitten er udstyret med en differenstrykregultor, der sørger for et roligt flow i radiatorkredsen.

Når Termix VMTD ISO er installeret og indreguleret, skal der ikke efterreguleres på varmtvands-temperaturen.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes brugsvand, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvands-temperatur.

Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV-regulatoren og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derved på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer intelligentreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer og er desuden garant for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Bedre afkøling

Denne fjernvarmeunit leveres med T16H+ pladeveksler, der skaber bedre afkøling på primærsiden.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab både under tapning og i tomgangsfunktion.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand – også i perioder, hvor der ikke tappes.

Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj, samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.

Ønskes en lavere fremløbstemperatur til f.eks. gulvvarme, kan en blandekreds eftermonteres, som kan forsyne f.eks. et trægulv med en lavere fremløbstemperatur.

Stilrent design

Isoleringskappens form er inspieret af det velkendte Termix kabinet i Jacob Jensen Design.