Gemina Termix Logo

Termix Compactstation 32 VVX

Termix Compactstation 32 type VVX er en komplet elektronisk styret og monteringsklar fjernvarmeunit til indirekte anlæg med indbygget vandvarmer og varmeveksler. Kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med større ydelse.

Produktbeskrivelse

Termix Compactstation 32 VVX er den komplette rumopvarmnings- og brugsvandsløsning, der kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.
Den er velegnet til produktion af varmt brugsvand og opvarmning i større bygninger.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix Compactstation VVX er som standard opbygget med brugsvands- og varmeveksler til rumopvarmning.
Den er meget fleksibel og tilfredsstiller kravet til kundespecifikke løsninger i videst mulig omfang.

Effektiv varmeveksler

Compactstationen er forsynet med en effektiv pladeveksler, som sikrer optimal afkøling.

Flere varianter

I standardopbygningen er hver kreds forsynet med egen differenstrykregulator.
Dette giver mulighed for en optimal individuel regulering og forebygger dermed pendlinger ved forskellige belastninger.
Det anbefales, at der monteres strengreguleringsventiler i bygningens delstrenge i varmeforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter compactstationen.
Den elektroniske styring er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og compactstationen er forsynet med stik til 230 V a.c.

Termix Compactstation 32 VVX fremstilles i to standardopbygninger:

VVX med varmeveksler og vandvarmer
VVX-B med varmeveksler og ladeveksler til beholderkreds

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation 32 VVX er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Vejrkompensering

Med vejrkompensering kan varmeanlægget styres og overvåges optimalt. Uanset vejret udenfor reguleres varmeanlægget konstant ift. de valg-te parametre og forhindrer dermed overforbrug.
Regulatoren kan indstilles til spareperioder efter behov for at opnå yderligere besparelser.

Isoleringsvenlig

Termix Compactstation 32 VVX er konstrueret på en sådan måde, at den er nem at rørisolere. Herved kan normkravene til isolering imødekommes.

Bemærk: Iht. DS452 skal installationer isoleres på en sådan måde, at unødvendigt energiforbrug und-
gås. Compactstationen overhol-der kravene i DS469 til vejrkompensering.