Gemina Termix Logo

Termix Compactstation 32 VMTD opbl.

Termix Compactstation 32 type VMTD opbl. er en komplet elektronisk styret og monteringsklar fjernvarmeunit til direkte forsyning med indbygget blandekreds til varmeanlæg og varmt vand. Kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med større ydelse.

Produktbeskrivelse

Termix Compactstation 32 VMTD opbl. er en meget fleksibel løsning, der er velegnet til etageejendomme, sportshaller, skoler m.v., hvor der er behov for stor disponibel varmtvandsydelse.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix Compactstation 32 VMTD opbl. er en komplet rumopvarmnings- og brugsvandsunit til fjernvarmeforsy-ning i boligblokke og andre større byggerier. Compactstationen er forberedt til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømsvandvarmer og anlægsregulering.

Effektiv varmeveksler

Den er forsynet med en effektiv pladeveksler, som sikrer optimal afkøling.

Elektronisk regulering

Termix Compactstation 32 VMTD opbl. er i standardudgave opbygget med brugsvandsveksler  og direkte anlægsregulering til rumopvarmning samt elektronisk regulering. Den elektroniske regulering er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og compactstationen er forsynet med stik til 230 V a.c.

Det anbefales, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstrenge i varmeforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter compactstationen.

Tilbydes i flere principopbygninger

Termix Compactstation 32 VMTD opbl. fremstilles i følgende standardopbygninger:

VMTD med anlægsregulering og vandvarmer

VMTD-BL med anlægsregulering og vandvarmer til beholder ladekreds

Compactstationen er meget fleksibel og tilfredsstiller kravet til kundespecifikke løsninger i videst muligt omfang.

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation 32 VMTD opbl. er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Compactstationen er udstyret med separat trykdifferensregulator, som dækker hele anlægssiden.

Isoleringsvenlig

Termix Compactstation 32 VMTD opbl. er konstrueret på en sådan måde, at den er nem at rørisolere. Herved kan normkravene til isolering imødekommes.

Bemærk: Iht. DS452 skal installationer isoleres på en sådan måde, at unødvendigt energiforbrug undgås. Compactstationen overholder kravene i DS469 til vejrkompensering.