Gemina Termix Logo

Termix Compactstation 28 VMTD ISO

Termix Compactstation 28 VMTD ISO er en komplet, elektronisk styret og monteringsklar fjernvarmeunit til direkte forsyning med indbygget blandekreds til varmeanlæg og varmt vand. Den består af to moduler hhv. et varmemodul og et vandmodul, der nemt samles til et modul. Rørtilslutning kan ske fra enten top eller bund. Compactstationen overholder kravene i DS452 til isolering.

Bemærk: Brugsvandsdelen må ikke monteres uden cirkulation.

Passer sammen med

Produktbeskrivelse

Termix Compactstation 28 VMTD ISO er en komplet og monteringsklar fjernvarmeunit. Den er velegnet til opvarmning og produktion af varmt brugsvand i større bygninger, da denne løsning kombinerer effektivitet
og høj sikkerhed med stor ydelse.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix Compactstation 28 VMTD ISO er en komplet rumopvarmnings- og brugsvandsunit til direkte fjernvarmeforsyning i større bygninger som sportshaller, skoler, etageejendomme o.lign.

Effektiv veksler

Compactstationen er forsynet med en effektiv pladeveksler, som sikrer optimal afkøling samt opnår bedst mulig komfort og driftsøkonomi.

Elektronisk regulering

Termix Compactstation 28 VMTD ISO er i standardudgave opbygget med brugsvandsveksler og direkte anlægsregulering til rumopvarmning samt elektronisk regulering. Den elektroniske regulering er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og compactstationen er forsynet med stik til 230 V a.c.

Det anbefales, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstrenge i varmeforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter stationen.

Compactstationen er meget fleksibel og tilfredsstiller kravet til kundespecifikke løsninger i videst muligt omfang.

Nem installation

Compactstationen består af to moduler hhv. et varmemodul og et vandmodul, der nemt samles til et modul. Denne modulopbygning gør arbejdet under installationen betydelig lettere, da vægten fordeles på to moduler under håndteringen.

Fleksibel løsning

Rørtilslutning kan ske fra enten top eller bund, hvilket gør denne løsning særdeles fleksibel. Samtidig spares der både plads og tid ifm. installationen.

Compactstationen er udstyret med separat trykdifferensregulator, som dækker hele anlægssiden.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af compactstatioen sikrer minimalt varmetab.

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation 28 VMTD ISO er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Bemærk: Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.