Gemina Termix Logo

Termix Compactstation 28 MST VVX

Termix Compactstation 28 MST VVX er en komplet og monteringsklar fjernvarmeunit til det store varmebehov og det mindre brugsvandsbehov. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.
Den intelligente Termix TPV-regulator sørger for optimal komfort ved et minimalt forbrug af energi.

En komplet fuldisolering sikrer minimalt varmetab.

Passer sammen med

Produktbeskrivelse

Termix Compactstation 28 MST VVX med den intelligente TPV-regulator sørger for optimal komfort ved et minimalt forbrug af energi og bidrager dermed til en driftsøkonomi i topklasse.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix Compactstation 28 MST VVX med TPV-regulator er en komplet compactstation med vandvarmer, varmeveksler, styring, pumpe, sikkerhedsventiler m.m. Den kan anvendes i installationer, hvor bestående varmeanlæg ikke tåler direkte fjernvarmeforsyning, eller hvor der stilles krav om indbygning af en
varmeveksler.
Varmeveksleren yder sikkerhed for, at fjernvarmeforsyningen holdes adskilt fra varmeinstallationen. Dermed sikres bygningen imod vandskader forårsaget af en læk af fjernvarmevand.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes brugsvand, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvands-temperatur, således at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand.
Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV-regulatoren og kræver ingen efterregulering. Derved vil tom-
gangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer intelligentreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer og er desuden garant for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab både under tapning og i tomgangsfunktion.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand – også i perioder, hvor der ikke tappes.
Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj, samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.

Vejrkompensering

Med vejrkompensering styres og overvåges varmeanlægget optimalt. Uanset vejret udenfor reguleres varmeanlægget konstant ift. de valgte parametre og forhindrer dermed overforbrug. Regulatoren kan indstilles til spareperioder efter behov for at opnå yderligere besparelser.
ECL120 vejrkompensering er app-baseret, hvilket gør, at installation, idriftsættelse og overvågning af anlægget, aldrig har været nemmere.

Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.