Vandvarmer med direkte anlægsregulering (VMTD)

Termix Vandvarmer med direkte anlægsregulering består af en gennemstrømningsvandvarmer og en indbygget differenstrykregulator

Termix Compactstation 28 MS VMTD

Termix Compactstation 28 MS VMTD er en komplet og monteringsklar fjernvarmeunit. Den er velegnet til opvarmning og produktion af varmt brugsvand. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.

En komplet fuldisolering sikrer minimalt varmetab.

Download materiale

Brochurer
  • Termix Compactstation 28 MS VMTD

Vejledninger
  • Termix Compactstation 28 MS VMTD

Diagrammer
  • Termix Compactstation 28 MS VMTD

300 PPI billeder
72 PPI billeder

Termix Compactstation 28 MS VMTD er en komplet og monteringsklar fjernvarmeunit. Den er velegnet til opvarmning og produktion af varmt brugsvand. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix Compactstation 28 MS VMTD er en komplet rumopvarmnings- og brugsvandsunit til direkte fjernvarmeforsyning.

Effektiv veksler

Termix Compactstation 28 MS VMTD er forsynet med en effektiv plade-veksler, som sikrer optimal afkøling samt opnår bedst mulig komfort og driftsøkonomi.

Elektronisk regulering

Termix Compactstation 28 MS VMTD er i standardudgave opbygget med brugsvandsveksler og direkte anlægsregulering til rumopvarmning samt elektronisk regulering. Den elektroniske regulering er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og compactstationen er forsynet med stik til 230 V a.c.
Termix Compactstation 28 MS VMTD er meget fleksibel og tilfredsstiller kravet til kundespecifikke løsninger i videst muligt omfang.

Termix Compactstation 28 MS VMTD er udstyret med separat trykdiffe-rensregulator, som dækker hele
anlægssiden.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af compactstatioen sikrer minimalt varmetab.

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation 28 MS VMTD er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Bemærk: Brugsvandsdelen må ikke monteres uden cirkulation. Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.