Gemina Termix Logo

Termix Compactstation 28 HD opbl. ISO

Termix Compactstation 28 HD opbl. ISO er komplet og monteringsklar. Den er velegnet til opvarmning af større bygninger, da denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.

Der er desuden mulighed for tilkobling af varmtvandsbeholder.

Produktbeskrivelse

Termix Compactstation 28 HD opbl. ISO er komplet og monteringsklar.
Den er velegnet til opvarmning af større bygninger, da denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.

Rumopvarmning

Termix Compactstation 28 HD opbl.  ISO er en varmeunit til produktion af rumvarme i større bygninger som sportshaller, skoler, etageejendomme o.lign. Den anvendes til opkobling med direkte fjernvarme.

Der er mulighed for tilkobling af varmtvandsbeholder.

Effektiv blandekreds

Compactstationen er forsynet med en effektiv blandekreds, som sikrer optimal afkøling og opnår bedst mulig komfort og driftsøkonomi.

Flere varianter

Termix Compactstation 28 HD opbl. ISO er i standardudgave opbygget med blandekreds til rumopvarmning, flowregulator, pumpe, elektronisk regulering af varmekredsen samt direkte udtag til varmtvandsbeholder.

Den elektroniske regulering er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og compactstationen er forsynet med stik til 230 V a.c.

Det anbefales, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstrenge i varmefor-syningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

Termix Compactstation 28 HD opbl. ISO fremstilles i tre standardopbygninger:

HD opbl. ISO med varmeautomatik

HD opbl. ISO med integreret beholderregulering

HD opbl. ISO med løst medleve–ret beholderregulering

Fleksibel løsning

Rørtilslutning kan ske fra enten top eller bund, hvilket gør denne løsning særdeles fleksibel. Samtidig spares der både plads og tid ifm. installationen.

Compactstationen er udstyret med separat trykdifferensregulator, som dækker hele anlægssiden.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab.

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation 28 HD opbl. ISO er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Bemærk: Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.