Vandvarmer

Vi tilbyder vandvarmere i flere størrelser, som kan opfylde både små og store behov

Gemina Termix > Varer > Vandvarmer > Termix Brugsvandsunit

Termix Brugsvandsunit

Termix Brugsvandsunit er en komplet og monteringsklar vandvarmer, der effektivt og driftssikkert opfylder det store behov for varmt vand i f.eks. etageejendomme, industribyggeri, skoler og institutioner. Brugsvandsunitten er med en højeffektiv pladevarmeveksler. Både pladevarmeveksler og rørføring er udført i rustfrit stål. Den leveres færdigbygget med isoleret pladevarmeveksler, termisk AVTB-reguleringsventil samt cirkulation med A-pumpe (kan fravælges, hvis eksisterende cirkulation kan anvendes).

Bemærk: Brugsvandsunitten må ikke monteres uden cirkulation.
Iht. DS452 skal installationer isoleres på en sådan måde, at unødvendigt energiforbrug undgås.

Download materiale

Brochurer
  • Termix BV-unit

Vejledninger
  • Termix BV-unit

Diagrammer
  • Type 2-3 med selvvirkende ventil

  • Type 4-8 med selvvirkende ventiler/kaskade

300 PPI billeder
72 PPI billeder

Passer sammen med

Termix Brugsvandsunit er en komplet og monteringsklar vandvarmer, der klarer det store vamtvandsbehov effektivt og driftsikkert. Unitten leveres med termisk regulering.

Vandvarmer med stor kapacitet

Termix BV anvendes, hvor stor kapacitet ønskes som f.eks. i etageejendomme, industribyggeri, sportshaller, skoler og institutioner.

Effektiv varmeveksler

Termix Brugsvandsunit er monteret  med isoleret pladeveksler og cirkula-tionspumpe (kan fravælges, hvis ek-sisterende cirkulationspumpe anven-des).

Den effektive pladeveksler sikrer optimal afkøling, så der opnås bedst mulig komfort og driftsøkonomi. Både pladevarmeveksler og rørføring er udført i rustfrit stål.

Styring

Brugsvandsunitten leveres som standard med selvvirkende ventiler. Større opbygninger leveres med kaskaderegulering.

Den optimale indregulering og styring af en unit med termisk kaskaderegulering opnås ved at indstille de to termiske ventiler differentieret. Den mindste af de to ventiler indstilles på en lidt højere værdi, hvorved regu-leringsevnen optimeres ved små aftapninger og ved opretholdelse af cirkulationstemperaturen.

Ovenstående indstilling af termostatventilerne giver den bedste temperaturregulering af primær og sekundær kreds og dermed den driftsøkonomiske bedste tilstand.

BEMÆRK: en BV-unit skal altid monteres med brugsvandscirkulation.

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix BV er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Stilrent design

Termix Brugsvandsunit kan leveres med et stilrent kabinet i Jacob Jensen design.