Tilbehør

Denne produktkategori indeholder forskelligt tilbehør til vores komplette fjernvarmeunitprogram

HjemProdukterTermix Blandekreds

Termix Blandekreds

Blandekreds til Termix VX, Termix VVX, Termix VMTD,
Termix BTD RTV og Termix BVX RTV:
VVS-nr. 376936.836

Termix termostatstyret blandekreds til opblanding af fjernvarmefremløbsvand med fjernvarmereturvand. Blandekredsen anvendes, hvor der er behov for en kontrolleret sænkning af fjernvarmens fremløbstemperatur til et lavere niveau end det, fjernvarmeværket leverer. Typisk indkobles blandekredsen i forbindelse med et anlæg, hvor en del af rumopvarmningen sker via radiatorer og f.eks. badeværelset opvarmes med gulvvarme, hvor der ønskes en lavere fremløbstemperatur til gulvvarmeslangen.

Download materiale

Brochurer
  • Blandekreds

Vejledninger
  • Blandekreds

300 PPI billeder
72 PPI billeder