Tilbehør

Denne produktkategori indeholder forskelligt tilbehør til vores komplette fjernvarmeunitprogram

Gemina Termix > Varer > Tilbehør > Termix Blandekreds

Termix Blandekreds

Blandekreds til Termix VX, Termix VVX, Termix VMTD,
Termix BTD RTV og Termix BVX RTV:
VVS-nr. 376936.836

Termix termostatstyret blandekreds til opblanding af fjernvarmefremløbsvand med fjernvarmereturvand. Blandekredsen anvendes, hvor der er behov for en kontrolleret sænkning af fjernvarmens fremløbstemperatur til et lavere niveau end det, fjernvarmeværket leverer. Typisk indkobles blandekredsen i forbindelse med et anlæg, hvor en del af rumopvarmningen sker via radiatorer og f.eks. badeværelset opvarmes med gulvvarme, hvor der ønskes en lavere fremløbstemperatur til gulvvarmeslangen.

Download materiale

Brochurer
  • Termix Blandekreds

Vejledninger
  • Termix Blandekreds

Diagrammer
  • Termix Blandekreds

300 PPI billeder
72 PPI billeder

Passer sammen med

Korrekt flow og temperatur

Termix Blandekreds sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur i vandbårne anlæg.
Blandekredsen anvendes, hvor der er behov for en kontrolleret sænkning af fjernvarmens fremløbstemperatur til
et lavere niveau end det, som fjernvarmeværket leverer. Typisk anvendes blandekredsen i forbindelse med
anlæg, hvor rumopvarmningen sker via både radiatorer og gulvvarme, og hvor der ønskes en lavere fremløbstemperatur til gulvvarmeslangen.

Montering

Et særdeles kompakt design letter installationen ved begrænsede pladsforhold. Desuden kan blandekredsen
monteres både vertikalt og horisontalt, hvilket gør installationen yderst fleksibel.

Regulering

Termix Blandekreds reguleres af Danfoss RAVK selvvirkende termostatisk element med følerplacering direkte i
vandet, hvilket giver optimal regulering af fremløbstemperaturen.
Den automatiske variable hastighedspumpe regulerer sig selv i henhold til termostatventilens behov og sikrer
på denne måde korrekt tryk og vandmængde fra blandekredsen.
Den indbyggede kontraventil sikrer den rigtige flowretning. Fremløbstemperaturen vises på det monterede
termometer.
Termix Blandekreds leveres komplet med termostatisk styring, cirkulationspumpe, kontraventil m.v. forberedt for montering med Termix VX, Termix VVX, Termix VMTD og Termix BVX RTV.