Gemina Termix Logo

Termix Blandekreds CS28

Termix termostatstyret blandekreds til opblanding af fjernvarmefremløbsvand med fjernvarmereturvand. Blandekredsen anvendes, hvor der er behov for en kontrolleret sænkning af fjernvarmens fremløbstemperatur til et lavere niveau end det, som fjernvarmeværket leverer. Typisk indkobles blandekredsen i forbindelse med Termix Compactstation 28, hvor der ønskes en lavere fremløbstemperatur.

Passer sammen med

Produktbeskrivelse

Korrekt flow og temperatur

Termix Blandekreds CS28 sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur i vandbårne anlæg.
Blandekredsen anvendes, hvor der er behov for en kontrolleret sænkning af fjernvarmens fremløbstemperatur til et lavere niveau end det, som fjernvarmeværket leverer. Typisk anvendes blandekredsen i forbindelse med Termix Compactstation 28, hvor der ønskes en lavere fremløbstemperatur.

Montering

Et særdeles kompakt design letter installationen ved begrænsede pladsforhold. Desuden kan blandekredsen
monteres både vertikalt og horisontalt, hvilket gør installationen yderst fleksibel.

Regulering

Termix Blandekreds CS28 reguleres af Danfoss AVTB selvvirkende termostatisk element med følerplacering direkte i vandet, hvilket giver optimal regulering af fremløbstemperaturen.
Den automatiske variable hastighedspumpe regulerer sig selv i henhold til termostatventilens behov og sikrer
på denne måde korrekt tryk og vandmængde fra blandekredsen.
Den indbyggede kontraventil sikrer den rigtige flowretning. Fremløbstemperaturen vises på det monterede termometer.
Termix Blandekreds CS 28 leveres komplet med termostatisk styring, cirkulationspumpe, kontraventil m.v. forberedt for montering med Termix Compactstation 28 VX, VVX og VMTD.