Gemina Termix Logo

Pasteurs Tårn, Carlsberg Byen

Pasteurs Tårn, Carlsberg Byen

Om projektet

Til Københavns højeste boligbyggeri leverer vi 172 fuldisolerede Termix VVX fjernvarmeunits. Det høje byggeri på 120 meter gav visse udfordringer til forsyningen. I første omgang havde ingeniøren udtænkt en løsning med individuelle varmtvandsbeholdere i hver lejlighed, men løsningen blev en decentral brugsvandsveksler i den enkelte lejlighed. Med den løsning mindskes risikoen for Legionella betydeligt samtidig med, at beboerne er sikret frisk varmt vand i det øjeblik, de åbner for en varm hane eller bruser – også på 37. etage.

Systemopbygningen kaldes Termix IME (Individuelt Miljøvenligt Energikoncept) og er velegnet til alle typer etageejendomme. IME-systemet differentierer sig fra det traditionelle femrørssystem ved kun at gøre brug af tre rør og en fjernvarmeunit i hver enkelt lejlighed. Det betyder sparet energi, mindre belastning af miljøet og bedre forbrugsoverblik.

Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen

Produkt

Kontaktperson hos Gemina Termix

Rasmus Beckmann
Salg Nordsjælland, Storkøbenhavn og Bornholm