Gemina Termix Logo

Termix VMTD opbl. ISO

Termix VMTD opbl. ISO er en komplet og monteringsklar fjernvarmeunit til direkte forsyning med indbygget blandekreds til varmeanlæg og varmt vand. Passer direkte sammen med Termix Fordelerunit. Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering. Denne fjernvarmeunit tilbydes i et nyt og forbedret design med plads til elektronisk styring og måler i isoleringen.

Passer sammen med

Produktbeskrivelse

Termix VMTD opbl. ISO med den intelligente TPV-regulator sørger for optimal komfort ved et minimalt forbrug af energi og bidrager dermed til en driftsøkonomi i topklasse.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix VMTD opbl. ISO er en komplet unit til direkte forsyning med blandekreds til rumvarmeanlæg og varmt brugsvand i private hjem. Veksleren er udstyret med en differenstrykregulator, der sørger for et roligt flow i radiatorkredsen.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes brugsvand, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur.

Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV-regulatoren og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer intelligentreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer og er desuden garant for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Bedre afkøling

Denne fjernvarmeunit leveres med T16H+ pladeveksler og Termix TPV-regulator, der sammen skaber bedre afkøling på primærsiden.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab både under tapning og i tomgangsfunktion.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand – også i perioder, hvor der ikke tappes.

Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj, samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.

Vejrkompensering

Med vejrkompensering kan varmeanlægget styres og overvåges optimalt. Uanset vejret udenfor reguleres varmeanlægget konstant ift. de valg-te parametre og forhindrer dermed overforbrug.

Regulatoren kan indstilles til spareperioder efter behov for at opnå yderligere besparelser.

Stilrent design

Isoleringskappens form er inspireret af det velkendte Termix kabinet i Jacob Jensen Design.

Bemærk: Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.