Gemina Termix Logo

Termix VMTD Mini

Termix VMTD Mini er en komplet projektunit til direkte forsyning af varme og varmt brugsvand.

Det er en kompakt og pladsbesparende projektløsning, der især er velegnet i etagebyggeri med minimale pladsforhold.

Produktbeskrivelse

Termix VMTD Mini med TPV-regulator er en komplet unit til direkte forsyning af varme og varmt brugsvand. Den er udstyret med differenstrykregulator, der sørger for et roligt flow i varmekredsen.
Når Termix VMTD Mini med TPV-regulator er installeret og indreguleret, skal der ikke efterreguleres på varmt–
vandstemperaturen.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes brugsvand, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur.
Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV-regulatoren og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer intelligentreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer og er desuden garant for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Bedre afkøling

Denne fjernvarmeunit leveres med T16H+ pladeveksler og Termix TPVregulator, der sammen skaber bedre
afkøling på primærsiden.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab både under tapning og i tomgangsfunktion.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand – også i
perioder, hvor der ikke tappes.
Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj, samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.

Kompakt og stilrent design

Termix VMTD Mini er en kompakt og pladsbesparende løsning, der især er velegnet i etagebyggeri, hvor der er minimale pladsforhold.
Isoleringskappens form er inspireret af det velkendte Termix kabinet i Jacob Jensen Design.