Gemina Termix Logo

Termix VMTD HS

Termix VMTD konvertering HS med rør- og vekslerisolering er en energioptimeret fjernvarmeløsning til barmarksområder. Nem og hurtig at montere, da rørene er placeret, så de passer på de eksisterende rør.

Passer sammen med

Produktbeskrivelse

Termix VMTD HS-konvertering er en komplet unit til direkte forsyning af varme og varmt brugsvand.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV-regulatoren og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer intelligentreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer.
Den er det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand – også i
perioder, hvor der ikke tappes.
Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj,
samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.