Tilbehør

Denne produktkategori indeholder forskelligt tilbehør til vores komplette fjernvarmeunitprogram

HjemProdukterTermix TPV-regulator

Termix TPV-regulator

Termix TPV 90 incl. føler: VVS-nr. 376939.090
Termix TPV 180 incl. føler: VVS-nr. 376939.180
Termix TPV-føler: VVS-nr. 376939.000

Den intelligente Termix TPV-regulator sørger for optimal komfort med minimalt forbrug af energi. Regulatoren sikrer velreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer. Når der ikke tappes, sørger regulatoren for, at tomgangsfunktionen indstiller sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur, således at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand. Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum.

Termix TPV 90 anvendes i vandvarmeren Termix Novi og fuldisolerede fjernvarmeunits.
Termix TPV 180 anvendes i fjernvarmeunits uden isolering.

Download materiale

Brochurer
  • Termix TPV

300 PPI billeder
72 PPI billeder