Gemina Termix Logo

Termix TPV-regulator

Termix TPV 90 incl. føler: VVS-nr. 376939.090
Termix TPV 180 incl. føler: VVS-nr. 376939.180
Termix TPV-føler: VVS-nr. 376939.000

Termix TPV 90 anvendes i vandvarmeren Termix Novi, fuldisolerede fjernvarmeunits og Termix VVX HS-konvertering
Termix TPV 180 anvendes i fjernvarmeunits uden isolering og Termix VMTD/VMTD opbl. HS-konvertering

Den intelligente Termix TPV-regulator sørger for optimal komfort med minimalt forbrug af energi. Regulatoren sikrer velreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer. Når der ikke tappes, sørger regulatoren for, at tomgangsfunktionen indstiller sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur, således at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand. Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum.

 

Dette produkt har ingen vejledninger.
Dette produkt har ingen diagrammer.

Passer sammen med

Produktbeskrivelse

Intelligent regulering med termostatisk overstyring

Termix TPV regulerer brugsvandet i forhold til både flow og temperatur.
Et tappeflow åbner ventilen, hvorefter termostaten regulerer brugsvandstemperaturen. Reguleringen er uafhængig af varierende fremløbstemperaturer og differenstryk.
Når tapning ophører, lukker ventilen straks, hvorved varmeveksleren beskyttes mod tilkalkning.
Gemina Termix yder 5 års garanti mod tilkalkning.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur, således at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand.
Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer velreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer.
Termix TPV er desuden garant for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i udkantsområder.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand.
Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj,
samtidig med at spildet af koldt vand reduceres til et minimum.

Indbygget differenstrykregulator

Termix TPV-regulatoren har en indbygget differenstrykregulator, der sørger for at optimere reguleringsbetingelserne for termostaten.

Fordele:

  • Optimal reguleringsevne
  • Indbygget tomgangsfunktion
  • Velegnet til lavtemperaturdrift
  • Intet vandspild