Gemina Termix Logo

Termix Compactstation VX Gulv

Termix Compactstation type VX Gulv er en komplet elektronisk styret og monteringsklar fjernvarmeunit til indirekte anlæg med direkte udtag til varmtvandsbeholder. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med større ydelse.

Produktbeskrivelse

Termix Compactstation type VX Gulv er et komplet elektronisk styret og monteringsklart fjernvarmeanlæg til indirekte anlæg med direkte udtag til varmtvandsbeholder. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med større ydelse.

Rumopvarmning

Termix Compactstation type VX gulvmodel er er en rumopvarmningsunit til effektiv opvarmning af større bygninger som fx etageejendomme, sportshaller, skoler m.v.
Unitten har mulighed for tilkobling af varmtvandsbeholder.

Effektiv varmeveksler

Unitten er forsynet med en effektiv pladeveksler, som sikrer optimal afkøling samt den bedst mulige komfort og driftsøkonomi.

Flere varianter

Termix Compactstation type VX gulvmodel er i standardudgave opbygget med varmeveksler til rumopvarmning, trykdifferensregulator, elektronisk styring af varmekreds samt udtag til varmtvandsbeholder og pumpe til radiatorkreds.
Automatikken kan udbygges til styring af varmt brugsvand.
Den elektroniske styring er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og unitten er forsynet med stik til 230 V a.c.
Differenstrykregulatoren forebygger pendling ved forskellige belastninger og er derfor indbygget i ventilen.

Termix Compactstation type VX gulvmodel fremstilles i to standardopbygninger:

VX med varmeveksler og varme-automatik
VX med varmeveksler og varme-/brugsvandsautomatik

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation type VX gulv-model er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Isoleringsvenlig

Termix Compactstation type VX er konstrueret på en sådan måde, at den er nem at rørisolere. Herved imødekommes normkravene til isole-ring.

Bemærk: Iht. DS452 skal installationer isoleres på en sådan måde, at unødvendigt energiforbrug und-
gås. Compactstationen overholder kravene i DS469 til vejrkompensering.