Gemina Termix Logo

Termix Compactstation VVX Gulv

Termix Compactstation type VVX Gulv er en komplet elektronisk styret og monteringsklar fjernvarmeunit til indirekte anlæg med indbygget vandvarmer og varmeveksler. Kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med større ydelse.

Produktbeskrivelse

Termix Compactstation type VVX Gulv er en komplet elektronisk styret og monteringsklar fjernvarmeunit til indirekte anlæg med brugsvandsproduktion. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med større ydelse.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix Compactstation type VVX Gulv er den komplette rumopvarmnings- og brugsvandsløsning, der kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse. Unitserien er meget fleksibel og tilfredsstiller kravet til kundespecifikke løsninger i videst muligt omfang.

Effektiv varmeveksler

Unitten er forsynet med en effektiv pladeveksler, som sikrer optimal afkøling.

Flere varianter

Termix Compactstation type VVX Gulv er i standardudgave opbygget med brugsvands- eller ladeveksler til beholderladekreds samt varmeveksler til rumopvarmning.
Hver kreds er forsynet med egen differenstrykregulator. Dette giver mulighed for en optimal individuel indregulering og forebygger dermed pendlinger ved forskellige belastninger. Automatikken er forindstillet fra fabrik.
Elkomponenterne er elektrisk forbundet, og unitten er forsynet med stik til 230 V a.c.

Termix Compactstation type VVX Gulv fremstilles i fire standardopbygninger:
VVX varmeveksler og vandvarmer
VVX-E varmeveksler og vandvarmer med efterkøler
VVX-S-E varmeveksler og vandvarmer med shunt og efterkøler
VVX-BL varmeveksler og vandvarmer med beholderlade

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation type VVX Gulv er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Vejrkompensering

Med vejrkompensering kan varmeanlægget styres og overvåges optimalt. Uanset vejret udenfor reguleres varmeanlægget konstant ift. de valgte parametre og forhindrer dermed overforbrug.

Regulatoren kan indstilles til spareperioder efter behov for at opnå yderligere besparelser.

Isoleringsvenlig

Termix Compactstation type VVX Gulv er konstrueret på en sådan måde, at den er nem at rørisolere. Herved imødekommes fremtidens normkrav til isolering.

Bemærk: Iht. DS452 skal installationer isoleres på en sådan måde, at unødvendigt energiforbrug undgås. Compactstationen overholder kravene i DS469 til vejrkompensering.