Gemina Termix Logo

Termix Compactstation 40 VX væg

Termix Compactstation 40 VX Væg er et komplet elektronisk styret og monteringsklart fjernvarmeanlæg til indirekte anlæg med direkte udtag til varmtvandsbeholder. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med større ydelse. Iht. DS452 skal installationen isoleres på en sådan måde, at unødvendigt energiforbrug undgås. Compactstationen overholder kravene i DS469 til vejrkompensering.

Produktbeskrivelse

Termix Compactstation 40 VX Væg er et komplet elektronisk styret og monteringsklart fjernvarmeanlæg til indirekte anlæg med direkte udtag til varmtvandsbeholder. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med større ydelse.
Rumopvarmning
Termix Compactstation 40 VX Væg er er en rumopvarmningsunit til effektiv opvarmning af større bygninger som f.eks. etageejendomme, sportshaller, skoler m.v. Unitten har mulighed for tilkobling af varmtvandsbeholder.
Effektiv varmeveksler
Unitten er forsynet med en effektiv pladeveksler, som sikrer optimal afkøling samt den bedst mulige komfort og driftsøkonomi.
Flere varianter
Termix Compactstation 40 VX ISO er i standardudgave opbygget med varmeveksler til rumopvarmning, flowregulator, pumpe, elektronisk regulering af varmekredsen samt direkte udtag til varmtvandsbeholder. Den elektroniske regulering er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og compactstationen er forsynet med stik til 230 V a.c. Det anbefales, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstrenge i varmeforsy-ningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter compactstationen.
Termix Compactstation 40 VX Væg fremstilles i to standardopbygninger:
VX med varmeveksler og varme-automatik
VX med varmeveksler og varme-/brugsvandsautomatik
Driftsikker og monteringsvenlig
Termix Compactstation 40 VX Væg er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.
Isoleringsvenlig
Termix Compactstation 40 VX Væg er konstrueret på en sådan måde, at den er nem at rørisolere. Herved imødekommes normkravene til isolering.
Bemærk: Iht. DS452 skal installationer isoleres på en sådan måde, at unødvendigt energiforbrug undgås. Compactstationen overholder kravene i DS469 til vejrkompensering.