Gemina Termix Logo

Termix Compactstation 32 VX

Termix Compactstation 32 type VX er en komplet elektronisk styret og monteringsklar fjernvarmeunit til indirekte anlæg med direkte udtag til varmtvandsbeholder. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med større ydelse. Iht. DS452 skal installationer isoleres på en sådan måde, at unødvendigt energiforbrug undgås. Compactstationen overholder kravene i DS469 til vejrkompensering.

Produktbeskrivelse

Termix Compactstation 32 VX er den ideelle løsning til etageejendommme, sportshaller, skoler m.v., hvor der er behov for opvarmning af mange kvadratmeter.

Rumopvarmning

Termix Compactstation 32 VX er en rumopvarmningsunit til indirekte anlæg, der er velegnet til opvarmning af større bygninger som fx etageejendomme, sportshaller, skoler m.v.
Den har mulighed for tilkobling af varmtvandsbeholder.

Effektiv varmeveksler

Compactstationen er forsynet med en effektiv pladeveksler, som sikrer optimal afkøling.

Flere varianter

Termix Compactstation 32 VX er i standardudgave opbygget med varmeveksler til rumopvarmning, trykdifferensregulator, elektronisk styring af varmekreds samt udtag til varmtvandsbeholder og pumper til radiatorkreds. Automatikken kan udbygges til styring af varmt brugsvand.
Differenstrykregulatoren forebygger pendling ved forskellige belastninger og er derfor indbygget på både varme- og brugsvandskreds.
Den elektroniske styring er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og compactstationen er forsynet med stik til 230 V a.c.
Det anbefales, at der monteres strengreguleringsventiler i bygningens delstrenge i varmeforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter compactstationen.

Termix Compactstation 32 VX fremstilles i to standardopbygninger:

VX med varmeveksler og varme-automatik
VX med varmeveksler og varme-/brugsvandsautomatik

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation 32 VX er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Isoleringsvenlig

Termix Compactstation 32 VX er konstrueret på en sådan måde, at den er nem at rørisolere. Herved kan normkravene til isolering imøde-kommes.

Bemærk: Iht. DS452 skal installationer isoleres på en sådan måde, at unødvendigt energiforbrug undgås. Compactstationen overholder kravene i DS469 til vejrkompensering.