Indirekte varmevekslerunit (VX)

Termix Indirekte Varmevekslerunit gør det muligt at adskille fjernvarmevandet fra anlægget og differentiere trykket

Gemina Termix > Varer > Indirekte varmevekslerunit (VX) > Termix Compactstation 28 VX ISO

Termix Compactstation 28 VX ISO

Termix Compactstation 28 VX ISO er en komplet, elektronisk styret og monteringsklar fjernvarmeunit til indirekte anlæg med direkte udtag til varmtvandsbeholder. Rørtilslutning kan ske fra enten top eller bund, hvilket gør denne løsning særdeles fleksibel. Compactstationen overholder kravene i DS452 til isolering.

Download materiale

Brochurer
  • Termix Compactstation 28 VX ISO

Vejledninger
  • Termix Compactstation 28 VX ISO

Diagrammer
  • Termix CS 28 VX ISO m/beholderstyring

  • Termix CS 28 VX ISO u/beholderstyring

300 PPI billeder
72 PPI billeder

Passer sammen med

Termix Compactstation 28 VX ISO er en komplet og monteringsklar varmevekslerunit. Den er velegnet til opvarmning af større bygninger, da denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.

Rumopvarmning

Termix Compactstation 28 VX ISO er en varmevekslerunit til produktion af rumvarme i større bygninger som sportshaller, skoler, etageejendomme o.lign.
Den anvendes til opkobling med indirekte fjernvarme de steder, hvor fjernvarmeværket kræver varmeveksler på anlægssiden. Den er også velegnet ved konvertering til fjernvarme, hvor varmeinstallationen ikke tåler tilslutning til direkte fjernvarme, eller hvor der er ønske om høj sikkerhed mod lækage i varmesystemet.
Der er mulighed for tilkobling af varmtvandsbeholder.

Effektiv varmeveksler

Compactstationen er forsynet med en effektiv pladeveksler, som sikrer optimal afkøling og opnår bedst mulig komfort og driftsøkonomi.

Flere varianter

Termix Compactstation 28 VX ISO er i standardudgave opbygget med varmeveksler til rumopvarmning, flowregulator*, pumpe, elektronisk regulering af varmekredsen samt direkte udtag til varmtvandsbeholder.
Den elektroniske regulering er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og compactstationen er forsynet med stik til 230 V a.c.
Det anbefales, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstrenge i varmefor-syningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter compactstationen.

Termix Compactstation 28 VX ISO fremstilles i tre standardopbygninger:
VX med varmeveksler og varmeautomatik
VX med varmeveksler og integreret beholderregulering
VX med varmeveksler og løst medleveret beholderregule-ring

Fleksibel løsning

Rørtilslutning kan ske fra enten top eller bund, hvilket gør denne løsning særdeles fleksibel. Samtidig spares der både plads og tid ifm. installationen.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af compactstationen sikrer minimalt varmetab.

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation 28 VX ISO er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Bemærk: Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.