Gemina Termix Logo

Termix Compactstation 28 VVX ISO

Termix Compactstation 28 VVX ISO er en komplet, elektronisk styret og monteringsklar fjernvarmeunit til indirekte anlæg. Den består af to moduler hhv. et varmemodul og et vandmodul, der nemt samles til et modul. Rørtilslutning kan ske fra enten top eller bund. Compactstationen overholder kravene i DS452 til isolering.

Bemærk: Brugsvandsdelen må ikke monteres uden cirkulation.

Passer sammen med

Produktbeskrivelse

Termix Compactstation 28 VVX ISO er en komplet og monteringsklar fjernvarmeunit. Den er velegnet til opvarmning og produktion af varmt brugsvand i større bygninger, da denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix Compactstation 28 VVX ISO er en komplet rumopvarmnings- og brugsvandsunit til indirekte fjernvarmeforsyning i større bygninger som sportshaller, skoler, etageejendomme o. lign.
Den kan anvendes til opkobling med indirekte fjernvarme de steder, hvor fjernvarmeværket kræver varmeveksler på anlægssiden. Den er også velegnet ved konvertering til fjernvarme, hvor varmeinstallationen ikke tåler tilslutning til direkte fjernvarme, eller hvor der er ønske om høj sikkerhed mod lækage i varmesystemet.

Effektiv veksler

Compactstationen er forsynet med effektive pladevekslere, som sikrer optimal afkøling samt opnår bedst mulig komfort og driftsøkonomi.

Elektronisk regulering

Termix Compactstation 28 VVX ISO er i standardudgave opbygget med varmeveksler til rumopvarmning og brugsvandsveksler.
Hver kreds er desuden som standard forsynet med egen flowregulator. Dette giver mulighed for en optimal individuel indregulering og forebygger dermed pendlinger ved forskellige belastninger.
Den elektroniske regulering er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og compactstationen er forsynet med stik til 230 V a.c.
Det anbefales, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstrenge i varmeforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter compactstationen.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab.

Nem installation

Compactstationen består af to moduler hhv. et varmemodul og et vandmodul, der nemt samles til et modul. Denne modulopbygning gør arbejdet under installationen betydelig lettere, da vægten fordeles på to moduler under håndteringen.

Fleksibel løsning

Rørtilslutning kan ske fra enten top eller bund, hvilket gør denne løsning særdeles fleksibel. Samtidig spares der både plads og tid ifm. installationen.

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation 28 VVX ISO er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Bemærk: Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.