Vandvarmer og indirekte varmevekslerunit (VVX)

Termix vandvarmer og indirekte varmevekslerunit består af to vekslere

Termix Compactstation 28 MS VVX

Termix Compactstation 28 MS VVX er en komplet og monteringsklar fjernvarmeunit. Den er velegnet til opvarmning og produktion af varmt brugsvand. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.

Den komplette fuldisolering sikrer minimalt varmetab.

Download materiale

Brochurer
  • Termix Compactstation 28 MS VVX

Vejledninger
  • Termix Compactstation 28 MS VVX

Diagrammer
  • Termix Compactstation 28 MS VVX

300 PPI billeder
72 PPI billeder

Termix Compactstation 28 MS VVX er en komplet og monteringsklar fjern-varmeunit. Den er velegnet til opvarmning og produktion af varmt brugsvand. Denne løsning kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix Compactstation 28 MS VVX er en komplet rumopvarmnings- og brugsvandsunit til indirekte fjernvarmeforsyning.

Den kan anvendes til opkobling med indirekte fjernvarme de steder, hvor fjernvarmeværket kræver varme-veksler på anlægssiden. Den er også velegnet ved konvertering til fjernvarme, hvor varmeinstallationen ikke tåler tilslutning til direkte fjernvarme, eller hvor der er ønske om høj sikkerhed mod lækage i varmesystemet.

Effektiv veksler

Termix Compactstation 28 MS VVX er forsynet med effektive pladevekslere, som sikrer optimal afkøling samt opnår bedst mulig komfort og driftsøkonomi.

Elektronisk regulering

Termix Compactstation 28 MS VVX er i standardudgave opbygget med varmeveksler til rumopvarmning og brugsvandsveksler.

Den elektroniske regulering er forindstillet fra fabrik. Elkomponenterne er forbundet, og compactstationen er forsynet med stik til 230 V a.c.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab.

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix Compactstation 28 MS VVX er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Bemærk: Brugsvandsdelen må ikke monteres uden cirkulation. Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.