Tilbehør

Denne produktkategori indeholder forskelligt tilbehør til vores komplette fjernvarmeunitprogram

Gemina Termix > Varer > Tilbehør > Termix Booster

Termix Booster

Til Termix One og Termix Novi: VVS-nr. 376930.724
Til Termix VMTD, Termix VMTD opbl. og Termix VVX: VVS-nr. 376935.724

Termix Booster forøger flowet på fjernvarmevandet og dermed ydelsen på brugsvandsveksleren. Når der vælges en boosterløsning, monteres en pumpe på fjernvarmefremløb, hvorved flowswitchen ved aftapning af varmt vand aktiverer pumpen. Boosterpumpen i kombination med den højeffektive varmeveksler øger brugsvandsydelsen med op til 10 kW og dermed komforten i systemet.

Driftsomkostningerne er minimale, da boosterpumpen kun aktiveres ved aftapning af varmt vand.

Download materiale

Brochurer
  • Termix Booster

Vejledninger
  • Termix Booster

300 PPI billeder
72 PPI billeder

Passer sammen med

Ved at anvende Termix Booster forøges flowet på fjernvarmevandet og dermed ydelsen på brugsvandsveksleren. Anbefales især til fjernvarmeunits i fjernvarmens yderområder.

Øget brugsvandsydelse

Når der vælges en boosterløsning, monteres en pumpe på fjernvarmefremløb, hvorved flowswitchen ved aftapning af varmt vand aktiverer pumpen.
Boosterpumpen i kombination med den højeffektive varmeveksler øger brugsvandsydelsen med op til 10 kW og dermed komforten i systemet.

Lave driftsomkostninger

Driftsomkostningerne er minimale, da boosterpumpen kun aktiveres ved aftapning af varmt vand.
Pumpen tilsluttes elforsyningen, men den kører så kortvarigt, at det er begrænset, hvor meget el, der anvendes.

Velegnet til yderområder

Termix Booster er det perfekte valg til beboelser i fjernvarmens yderområder, da den er velegnet til montage
på vandvarmere/fjernvarmeunits i områder, hvor der er et lavt differenstryk i forsyningsrørene.

Typer

Termix Booster fremstilles i to forskellige pumpesæt, der kan eftermoteres på Termix One, Termix Novi, Termix
VMTD, Termix VMTD opbl. og Termix VVX.
Kompakt design, suveræn afkøling og minimale driftsomkostninger gør en Termix fjernvarmeløsning med booster til et pladsbesparende alternativ til typiske installationer med varmtvandsbeholder.