Tilbehør

Denne produktkategori indeholder forskelligt tilbehør til vores komplette fjernvarmeunitprogram

HjemProdukterTermix Booster

Termix Booster

Til Termix One og Termix Novi: VVS-nr. 376930.724
Til Termix VMTD, Termix VMTD opbl. og Termix VVX: VVS-nr. 376935.724

Termix Booster forøger flowet på fjernvarmevandet og dermed ydelsen på brugsvandsveksleren. Når der vælges en boosterløsning, monteres en pumpe på fjernvarmefremløb, hvorved flowswitchen ved aftapning af varmt vand aktiverer pumpen. Boosterpumpen i kombination med den højeffektive varmeveksler øger brugsvandsydelsen med op til 10 kW og dermed komforten i systemet.

Driftsomkostningerne er minimale, da boosterpumpen kun aktiveres ved aftapning af varmt vand.

Download materiale

Brochurer
  • Termix Booster

Vejledninger
  • Termix Booster

300 PPI billeder
72 PPI billeder