Gemina Termix Logo

Termix Beholderladeunit ISO

Termix Beholderladeunit er en komplet og monteringsklar vandvarmer, der klarer det store varmtvandsbehov effektivt og driftssikkert. Den anvendes i installationer med begrænset stikledningskapacitet og/eller store momentane behov som f.eks. sportshaller og lignende. Unitten er bestykket med beholderladepumpe og elforbundet automatik indstillet fra fabrik og er således en splitløsning, hvor der udover unit skal monteres bufferbeholder i forbindelse med installtionen (se diagram).

Bemærk: Beholderladeunitten må ikke monteres uden cirkulation. Overholder kravene i DS452 til isolering.

Produktbeskrivelse

Termix BL-unit ISO er en komplet og monteringsklar vandvarmer, der klarer det store vamtvandsbehov effektivt og driftsikkert. Unitten leveres med elektronisk regulering og fuldisolering.

Vandvarmer med stor kapacitet

Termix BL-unit ISO anvendes i installationer med begrænset stikledningskapacitet og/eller store momentane behov som f.eks. etageejendomme, industribyggeri, sportshaller, skoler og institutioner.

Effektiv varmeveksler

Termix BL-unit ISO er monteret  med en effektiv pladeveksler og med indbygget cirkulationspumpe. Ladepumpe leveres løst med.

Endvidere leveres unitten med indbyggede strengreguleringsventiler på cirkulation og koldtvandsledning, så flow kan indstilles optimalt.

Unitten indeholder ligeledes indbygget sikkerhedsventil på koldt vand.

Den effektive pladeveksler sikrer optimal afkøling, så der opnås bedst mulig komfort og driftsøkonomi. Både pladevarmeveksler og rørføring er udført i rustfrit stål.

Styring

Beholderladeunitten leveres med elektronisk styring fra Danfoss og er forsynet med stik til 230 V. Alle komponenter er elektrisk forbundne og indstillet fra fabrik.

Foruden beholderladeunitten skal en ladebeholder monteres i forbindelse med installationen.

Fleksibel løsning

Rørtilslutning kan ske fra enten top eller bund, hvilket gør denne løsning særdeles fleksibel. Samtidig spares der både plads og tid ifm. installationen.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab.

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix BL-unit ISO er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Bemærk: Overholder kravene i DS452 til isolering