6 gode grunde til, at du bliver gladest for fjernvarme

Hvor fjernvarme engang mest var drevet af fossile teknologier, kommer langt størstedelen af energien i dag fra vind, sol, biomasse og andre bæredygtige teknologier. Udviklingen accelererer nu, og inden 2030 kan vi gøre grøn fjernvarme 100 % CO2-neutral. Og for det ikke skal være løgn, så kan grøn fjernvarme levere hele 44 % af Danmarks ambitiøse klimamål på 70 %.

Fordele ved fjernvarme

 • https://termix.dk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon.png

  NEM VARME

  Fjernvarme er selvkørende fra dag ét. Du får fjernvarmen leveret lige til døren og skal ikke selv gøre noget, når først fjernvarmen er installeret.

 • https://termix.dk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon.png

  BRUGERVENLIG VARME

  Et fjernvarmeanlæg behøver ikke at koste et årligt eftersyn.

 • https://termix.dk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon.png

  BILLIG VARME

  Der er ingen, der skal tjene penge på fjernvarmen. Fjernvarme er en effektiv og billig måde at opvarme dit hjem på.

 • https://termix.dk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon.png

  MILJØVENLIG VARME

  Vandet fra fjernvarmeværket opvarmes med de energikilder, der til enhver tid giver mest mening for både økonomi og miljø. I dag kommer 61 % af varmen fra grønne energikilder som vind og sol.

 • https://termix.dk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon.png

  USYNLIG VARME

  Fjernvarme kræver kun en diskret installation i f.eks. bryggerset. Du undgår en skæmmende installation udvendigt på huset. Anlægget forsyner huset med både varme og varmt brugsvand.

 • https://termix.dk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon.png

  STILLE VARME

  Et fjernvarmeanlæg støjer hverken udenfor eller indenfor, fordi selve varmeproduktionen sker på fjernvarmeværket. Modsat vil både ventilator og kompressor i en individuel varmepumpe støje – ofte til gene for både ejer og naboer.

Derfor er 3,6 mio. danskere vilde med fjernvarme!

 • Ikon Sparegris

  Spar på varmeregningen

  Et fjernvarmeanlæg har en gennemsnitlig levetid på 20-25 år. Du vil i de fleste tilfælde spare penge i forhold til din nuværende løsning.

 • Ikon Vindmolle

  Miljøregnskabet viser grønt

  Fjernvarme luner inde og gør nytte ude. I dag kommer 61 % af fjernvarmens energi fra grønne energikilder, og i 2030 vil fjernvarmen være 100 % CO2-neutral.

 • Ikon Hus

  Dit hus kan blive mere værd

  Din bolig kan få en højere værdi, når du har fjernvarme – bl.a. fordi fjernvarme kan forbedre energimærkningen og ikke forringer boligens udseende.

 • Ikon Ur

  Nemt og driftsikkert

  Vi sørger for, at der kommer varme til din bolig, så du ikke behøver tænke på det. Vi overvåger fjernvarmesyste-merne konstant, og vores teknikere står klar døgnet rundt, året rundt.

 • Ikon Sol

  Grøn uanset vejret

  Fjernvarmen er grøn, uanset om vinden blæser, og vindmøllerne snurrer, eller om solen skinner, og solcellerne laver strøm.

Kilde: Dansk Fjernvarme

Bedre varmeøkonomi - Mindre energispild og større tryghed med fjernvarme

Pladsbesparende, lydløs og lugtfri
Fjernvarmen lægger store rør i jorden, men det ender som en fiks lille boks hjemme hos dig. Anlægget er både lydløst, lugtfri og fuldt isoleret.

Selvkørende fra dag ét
Du får fjernvarmen leveret lige til døren og skal ikke selv gøre noget, når først fjernvarmen er installeret.

youtube-video-thumbnail
Gemina Termix støtter Dansk Fjernvarmes kampagne Grøn Varme

Fjernvarme eller varmepumpe?

Det er ingen hemmelighed, at opvarmning af boliger udgør en stor del af det samlede klimaaftryk. Her kan du sammenligne fjernvarme og varmepumpe. Skub den røde knap mod højre.

INSTALLATION & SERVICE

Fjernvarme
Varmepumpe

Fjernvarme er den mest udbredte opvarmningsform i Danmark og består af et ledningsnet på 60.000 km. Se om du kan få fjernvarme på www.grønfjernvarme.nu

Installationen fylder noget mindre end et oliefyr og tilsluttes uden problemer husets eksisterende system til både opvarmning (radiatorer og/eller gulvvarme) og varmt brugsvand. Fjernvarme er selvkørende fra dag ét og kræver ingen vedligeholdelse.

ØKONOMI

Fjernvarme
Varmepumpe

For at få fjernvarme skal du have monteret en fjernvarmeunit og have den sluttet til fjernvarmerørene i vejen og til husets eksisterende varmesystem. Den samlede anskaffelsespris afhænger bl.a. af husets størrelse og af, om du har gulvvarme eller radiatorer. Beløbet vil typisk være i størrelsesordenen 25.-30.000 kr. og kan ofte indgå i en abonne-mentsordning med det lokale fjernvarmeværk, så du undgår at skulle have pengene op af lommen på en gang. Der er desuden mulighed for at søge om håndværkerfradrag.

MILJØ

Fjernvarme
Varmepumpe

Fjernvarme er godt for miljøet på flere måder. For det første har varmeværkerne mulighed for at skifte mellem for- skellige energikilder til opvarmning af fjernvarmevandet. De kan derfor tilpasse sig udviklingen og være så grønne som muligt – både nu og i fremtiden. For det andet gør fjernvarmesystemet den danske vindproduktion mere effektiv, fordi det så at sige er muligt at ”lagre” overskydende vindstrøm som el-opvarmet vand i store varmepumper og først forbruge det flere dage senere. En tredje miljømæssig fordel er, at fjernvarmeværkerne anvender naturlige kølemidler og derfor ikke udleder klimaskadelig CO2.

Er du et fjernvarmeværk?

Så kan vi tilbyde dig hjælp med dit markedsføringsmateriale