Gemina Termix Logo

Termix Novi

Termix Novi er en effektiv vandvarmer med flere energibesparende egenskaber. Den intelligente Termix TPV-regulator sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt vand. Derved undgås unødvendigt energiforbrug.

Vandvarmeren leveres med en energibesparende T16H+ pladeveksler, der skaber optimal afkøling på primærsiden.

Fuldisoleringen sikrer minimalt varmetab både under tapning og i tomgangsfunktion.

Passer sammen med

Produktbeskrivelse

Regulering med termostatisk overstyring

Den intelligente Termix TPV regulerer brugsvandet i forhold til både flow og temperatur. Et tappeflow åbner ventilen, hvorefter termostaten regulerer brugsvandstemperaturen. Reguleringen er uafhængig af varierende fremløbstemperaturer og differenstryk. Når tapning ophører, lukker ventilen straks, hvorved varmeveksleren beskyttes mod tilkalkning. Gemina Termix yder 5 års garanti mod tilkalkning.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur, således at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand.

Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer velreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer.

Termix TPV er desuden garant for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af vandvarmeren sikrer minimalt varmetab både under tapning og i tomgangsfunktion.

Høj kapacitet

Termix Novi vandvarmeren har en kompakt og effektiv Termix 16H+
veksler. Den udmærker sig med et meget lavt tryktab og effektiv afkøling af fjernvarmevandet, hvilket giver en høj brugsvandskapacitet, der dækker fra 1 til 4 lejligheder - afhængig af type.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Den intelligente Termix TPV-regulator sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand – også i perioder, hvor der ikke tappes.

Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj, samtidig med at spildet af koldt vand reduceres til et minimum.

Stilrent design

Termix Novi leveres med et stilrent kabinet i Jacob Jensen design.