FAQ

Find svar på dine spørgsmål her.

FAQ

Har du udfordringer med et Termix-produkt, kan du i nedenstående afsnit finde svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe på +45 9714 1444.

 

For lidt eller intet varmt brugsvand

Mulig årsag Afhjælpning
Snavssamler i fremløbsledning eller returledning tilstoppet Rens snavssamler
Cirkulationspumpe ude af drift eller indstillet for lavt Kontrollér cirkulationspumpe
Defekt eller tilstoppet kontraventil Udskift – rens
Ingen strøm på anlægget Kontrollér
Forkert indstilling af automatik Angående justering af elektronisk varmtvandsregulator se vedlagte instruktion
Tilkalkning af pladevarmeveksler Udskift – udsyr
Kontrollér varmt brugsvandstryk
Anbefalet temp. 45-50 °C
TPV-indstilling på skala: 1,5-2,0
AVTB-indstilling på skala: 2,5-3,0
Defekt motorventil Kontrollér (brug den manuelle funktion) – udskift
Defekte temperaturfølere

Kontrollér – udskift

Defekt regulator

Kontrollér – udskift

 

Varmt vand i nogle haner, men ikke i alle

Mulig årsag Afhjælpning
Forkert indstilling af brugsvandsregulator Kontrollér varmt brugsvandstryk
Anbefalet temp. 45-50 °C
TPV-indstilling på skala: 1,5-2,0
AVTB-indstilling på skala: 2,5-3,0
Koldt vand blandes med det varme f.eks. i en defekt termostatisk blandeventil eller kontraventil Kontrollér – udskift
Defekt eller tilstoppet kontraventil på cirkulationsventil Udskift – rens

 

Temperatur i hanen for høj

Mulig årsag Afhjælpning
Termostatventilen indstillet for højt Kontrollér – indstil
Anbefalet temp. 45-50 °C
TPV-indstilling på skala: 1,5-2,0
AVTB-indstilling på skala: 2,5-3,0

 

Faldende temperatur ved aftapning

Mulig årsag Afhjælpning
Snavssamler i fremløbsledning eller returledning tilstoppet Rens snavssamler
Tilkalkning af pladevarmeveksler Udskift – udsyr
Større tappemængde end anlægget er beregnet til Reducér tappemængde

 

For lav tomgangstemperatur

Mulig årsag Afhjælpning
For lavt setpunkt Termostaten drejes i plusretning

 

For lidt eller ingen varme

Mulig årsag Afhjælpning
Forkert indstillet ventil eller meget lav fjernvarmetemperatur Anbefalet temp. 45-50 °C
TPV-indstilling på skala: 1,5-2,0
AVTB-indstilling på skala: 2,5-3,0
Snavssamler i fjernvarmeledning eller varmeledning (radiatorsystemet) tilstoppet Rens snavssamler
Filteret i varmemåleren på fjernvarmeledningen tilstoppet Rens filteret (efter rådføring med fjernvarmeværket)
Defekt eller forkert indstillet differenstrykregulator Kontrollér differenstrykregulatorens funktion – rens eventuelt ventilsædet
Defekt føler – eller eventuel snavs i ventilhuset Kontrollér termostatens funktion – rens eventuelt ventilsædet
Forkert indstillet eller defekt automatik – eventuelt strømsvigt Kontrollér om regulatoren er korrekt indstillet – se separate instruktioner. Kontrollér strømforsyningen. Sæt midlertidigt motoren til manuel styring – se instruktioner for automatik
Pumpe ude af drift Kontrollér om pumpen får strøm, og om den kører. Kontrollér om der er luft i pumpehuset – se manual for pumpen
Pumpen er indstillet på for lavt trin Indstil pumpen på et højere trin
Fald i trykket – manometeret på radiatorsystemet viser et driftstryk, der ligger under det anbefalede Fyld vand på systemet og kontrollér eventuelt trykekspansionsbeholderens funktion
Luftlommer i systemet Foretag grundig udluftning af installationen
Returtemperaturbegrænser er indstillet til for lav værdi Justér ifølge vejledning
Defekte radiatorventiler Kontrollér – udskift
Uens varmefordeling i bygningen pga. forkert indstillede indreguleringsventiler eller mangel på samme Justér/installér indreguleringsventiler
Anlæggets rørdiameter er for lille eller stikledningen for lang Kontrollér rørenes dimensioner

 

Uens varmefordeling

Mulig årsag Afhjælpning
Luftlommer i systemet Foretag grundig udluftning af installationen

 

For høj fremløbstemperatur​

Mulig årsag Afhjælpning
Forkert indstilling af termostat eller automatik Justér automatikken – se instruktioner for automatiske regulatorer i Kvikguide
Defekt regulator. Regulatoren reagerer ikke, som den skal ifølge instruktionerne. Private skal kontakte en vvs-installatør
VVS-installatører skal kontakte Gemina Termix
Defekt føler på selvvirkende termostat Udskift termostat – eller kun føleren

 

For lav fremløbstemperatur​

Mulig årsag Afhjælpning
Forkert indstilling af automatik Justér de automatiske regulatorer – se instruktioner for automatiske regulatorer
Defekt regulator. Regulatoren reagerer ikke, som den skal ifølge instruktionerne Justér automatikken – se instruktioner for automatiske regulatorer i Kvikguide
Defekt føler på selvvirkende termostat Udskift termostat – eller kun føleren
Forkert placering/opsætning af udetemperaturføler Placér/opsæt udetemperaturføleren korrek, hvilket vil sige på nordsiden af huset i skygge uden påvirkning af varmekilde som f.eks. tørretumbler, ventilation m.m.
Snavssamler tilstoppet Rens filter/snavssamler

 

Dårlig afkøling​

Mulig årsag Afhjælpning
For små varmeflader/for små radiatorer set i forhold til bygningens samlede opvarmningsbehov Forøg den samlede varmeoverflade
Dårlig udnyttelse af eksisterende varmeflader. Defekt føler på selvvirkende termostat Sørg for at varmen fordeles jævnt over den fulde varmeflade – åbn alle radiatorer og sørg for, at radiatorerne i systemet ikke varmer op i bunden. Det er yderst vigtigt at holde fremløbstemperaturen til radiatorerne så lav som mulig, samtidig med at der holdes et rimeligt komfortniveau
Systemet er et etstrengssystem Se Kvikguide for etstrengsanlæg
Pumpetrykket er for højt Indstil pumpen til et lavere trin
Luft i anlægget Udluft anlægget
Defekt eller forkert indstillet radiatorventil(er).
Etstrengssystemer kræver særlige etstrengsradiatorventiler
Kontrollér – indstil/udskift
Snavs i motorventil eller i differenstrykregulatoren Kontrollér – rens
Defekt motorventil, føler eller automatisk regulator Kontrollér – udskift
Elektrisk regulator er indstillet forkert Justeres ifølge Kvikguide. Vær opmærksom på anlægstype - gulvvarme eller radiator

 

Støj i anlægget​

Mulig årsag Afhjælpning
For højt pumpetryk Indstil pumpen til et lavere niveau - se Kvikguide

 

For højt forbrug​

Mulig årsag Afhjælpning
Defekt motorventil, føler eller automatik Kontrollér – udskift
Defekt eller forkert indstillet radiatorventil(er).
Etstrengssystemer kræver særlige etstrengsradiatorventiler
Kontrollér – indstil/udskift

Vi anbefaler månedlig aflæsning af forbruget på din varmemåler. Notér din aflæsning så du kan holde øje med udsving i forbruget.

 

Bestilling af reservedele​
For at sikre bestilling af korrekte reservedele se produktoplysningerne, der fremgår af unittens typeskilt.Websitet anvender cookies for at huske dine indstillinger og registrere besøgendes adfærd til statistikken.
Du kan altid slette gemte cookies under din browsers indstillinger. Privacy Policy | Cookies

Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies