Pasteurs Tårn, Carlsberg Byen

172 Termix VVX til Københavns højeste boligbyggeri

Gemina Termix > Projekter > Sjælland > Pasteurs Tårn, Carlsberg Byen

Om projektet

Til Københavns højeste boligbyggeri leverer vi 172 fuldisolerede Termix VVX fjernvarmeunits. Det høje byggeri på 120 meter gav visse udfordringer til forsyningen. I første omgang havde ingeniøren udtænkt en løsning med individuelle varmtvandsbeholdere i hver lejlighed, men løsningen blev en decentral brugsvandsveksler i den enkelte lejlighed. Med den løsning mindskes risikoen for Legionella betydeligt samtidig med, at beboerne er sikret frisk varmt vand i det øjeblik, de åbner for en varm hane eller bruser – også på 37. etage.

Systemopbygningen kaldes Termix IME (Individuelt Miljøvenligt Energikoncept) og er velegnet til alle typer etageejendomme. IME-systemet differentierer sig fra det traditionelle femrørssystem ved kun at gøre brug af tre rør og en fjernvarmeunit i hver enkelt lejlighed. Det betyder sparet energi, mindre belastning af miljøet og bedre forbrugsoverblik.

Produkt

Kontaktperson hos Gemina Termix

Rasmus Beckmann

Salg Nordsjælland, Storkøbenhavn og Bornholm

rb@termix.dk

+45 2124 4715