Gemina Termix Logo

Miljø

Hos Gemina Termix vægter vi miljø og sundhed højt – derfor påtager vi os et miljømæssigt ansvar

Termix og miljøet

Som følge af den stigende bekymring for miljøet stiller forbrugere og myndigheder stadig større miljøkrav til industriens miljømæssige hensyn ved fremstilling af produkter.

Ønsket til miljøforbedring gælder for produkternes totale livstidscyklus fra produktion til og med bortskaffelsesprocesserne for udtjente produkter.

Gemina Termix ønsker at påtage sig et miljømæssigt ansvar, og som en naturlig følge heraf er vi i 2001 blevet miljøcertificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001.

Miljøstyring efter ISO 14001 er virksomhedens redskab til løbende at styre, overvåge og nedbringe eller eliminere den belastning af miljøet, der kan fremkomme i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.