Denne produktkategori indeholder forskelligt tilbehør til vores komplette fjernvarmeunitprogram

HjemTermix Booster

Termix Booster

Til Termix One og Termix Novi: VVS-nr. 376930.724
Til Termix VMTD, Termix VMTD opbl. og Termix VVX: VVS-nr. 376935.724

Termix Booster forøger flowet på fjernvarmevandet og dermed ydelsen på brugsvandsveksleren. Når der vælges en boosterløsning, monteres en pumpe på fjernvarmefremløb, hvorved flowswitchen ved aftapning af varmt vand aktiverer pumpen. Boosterpumpen i kombination med den højeffektive varmeveksler øger brugsvandsydelsen med op til 10 kW og dermed komforten i systemet.

Driftsomkostningerne er minimale, da boosterpumpen kun aktiveres ved aftapning af varmt vand.

Brochurer


Termix Booster

Vejledninger


Termix Booster

Diagrammer

Billeder 300 PPI

Billeder 72 PPI