Gemina Termix Logo

Stigende efterspørgsel på by-/nærvarme i lokalsamfund

 

For de borgere, der bor langt fra et fjernvarmeværk, er det stadig muligt at konvertere til fjernvarme. Et by-/nærvarmeværk kan være en effektiv løsning, men det kræver initiativ fra borgerne og aktiv deltagelse fra kommunen.

Interessen for fjernvarme har aldrig været større, og i dag får 3.6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme. Med 380 fjernvarmeselskaber i Danmark kan de fleste frit vælge, om og hvornår de ønsker at konvertere. For mindre lokalsamfund er det stadigt muligt, selvom de bor langt fra et fjernvarmeværk via etablering af et by-/nærvarmeværk.

Her kan det være nødvendigt at tænke i alternative energikilder så som et by-/nærvarmeværk. Værket producerer varme til opvarmning og varmt vand til et mindre samfund, og det bliver ofte drevet af alternative energikilder som flis, biomasse eller varmepumpe. Værkerne er designet til at være mere effektive og miljøvenlige end andre opvarmningsmetoder.

By-/nærvarme er en kollektiv løsning, og det kræver derfor bred lokal opbakning, hvis borgerne skal realisere et varmeværk. Det anbefales at tale med et energiselskab og konstituere en forening, som ejer værket, ligesom det er vigtigt at inddrage kommunen.

Tjekliste til nærvarme til lokalområdet

”By-/nærvarmeværker giver borgerne en økonomisk besparelse og reducerer CO2-
udslippet. Vi oplever en stigende interesse for by-/nærvarmeværker, og den udvikling støtter vi gerne op om.”

Lars Christensen
Salgsdirektør Gemina Termix

Nærvarme og nærvær

43 husstande i den fynske landsby Føns har investeret syv mio. kr. i et mini-fjernvarmeanlæg og stiftet Føns Nærvarme. Gemina Termix var involveret i projektet fra starten og har leveret 42 stk. Termix VMTD opbl. IE og en enkelt Termix VVX til landsbyen. Den kollektive idé fra Føns kan med fordel bruges af mange andre mindre byer i Danmark.